Hoofd- actief spelen10 manieren om het schoolklimaat te verbeteren en pesten te voorkomen

10 manieren om het schoolklimaat te verbeteren en pesten te voorkomen

actief spelen : 10 manieren om het schoolklimaat te verbeteren en pesten te voorkomen

10 manieren om het schoolklimaat te verbeteren en pesten te voorkomen

Door Sherri Gordon Bijgewerkt op 1 mei 2019
iStockphoto

Meer in pesten

 • Preventie en coping
  • botsing

  Onderzoek toont aan dat pesten niet alleen de kwaliteit van schoolomgevingen beïnvloedt, maar ook de academische prestaties ondermijnt. In feite is er een direct verband tussen hoge pesterijen en verminderde academische prestaties. En iedereen wordt beïnvloed.

  Kinderen die gepest worden, hebben bijvoorbeeld meer kans om van school te gaan, academisch te worstelen en hebben hogere niveaus van angst en depressie. Ondertussen hebben pestkoppen de neiging om te worstelen met impulscontrole, delinquent gedrag te vertonen, school te verstoren of over te slaan en drugs en alcohol te misbruiken. Pesten heeft zelfs invloed op het academische succes van omstanders. In feite kunnen de gevolgen die omstanders ervaren net zo ernstig zijn als wat het slachtoffer ervaart.

  Toch hoeft het niet zo te zijn. Studies hebben aangetoond dat leerlingen op scholen met een positief klimaat betere aanwezigheidsgegevens en studiegewoonten hebben. Ze zijn ook meer gemotiveerd om te slagen, aan coöperatief leren te doen, hogere cijfers en testscores te behalen en beheersing van het onderwerp aan te tonen. Hier zijn tien manieren waarop scholen hun algehele klimaat kunnen verbeteren en pesten kunnen verminderen.

  Evalueer de huidige programma's ter preventie van pesten

  De meeste scholen hebben een soort anti-pestbeleid en zijn betrokken bij preventieprogramma's voor pesten. Maar niet alle programma's zijn effectief. Kwaliteitsprogramma's zijn proactief en responsief. Met andere woorden, ze bevatten elementen die zijn ontworpen om pesten te voorkomen, maar ze zijn ook effectief in het disciplineren van pestkoppen en het ondersteunen van slachtoffers van pesten.

  Ontwikkel pestpreventiedoelen

  Elke school moet doelen hebben om pesten te voorkomen. Bovenaan de lijst moet een doel zijn om onmiddellijk op pesten te reageren. Dit helpt niet alleen de slachtoffers van pesten te ondersteunen, maar het geeft ook aan dat pesten niet wordt getolereerd. Wanneer vroege interventie plaatsvindt, vermindert dit bovendien de kans dat pesten een levenslang gedragspatroon wordt.

  Neem sociaal en emotioneel leren op

  Studenten leren hoe ze hun emoties kunnen beheren en op de juiste manier kunnen reageren op de emoties van anderen, is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Hoge emotionele intelligentie betekent niet alleen dat kinderen empathischer zijn tegenover elkaar, maar het betekent ook meer academisch succes. En kinderen met hoge EQ's zijn succesvoller in hun carrière omdat supervisors hen vertrouwen en collega's hen respecteren.

  Omstanders machtigen

  Bijna elk succesvol programma ter preventie van pesten bevat methoden om omstanders in staat te stellen om pestkoppen te weerstaan. Deze programma's geven omstanders ook de tools die ze nodig hebben om te weten wat ze moeten doen als ze getuige zijn van pesten. En ze gaan in op de redenen waarom veel omstanders zwijgen.

  Adres Cyberpesten

  Het is geen geheim dat cyberpesten de gangen en klaslokalen op school binnendringt. Proactieve preventieprogramma's begrijpen dit en informeren studenten over de gevolgen van cyberpesten, sexting en seksueel pesten. Bovendien is het verstandig voor scholen om richtlijnen voor cyberpesten te implementeren, zodat er een plan is om het probleem aan te pakken wanneer het zich voordoet. Een krachtig standpunt innemen tegen cyberpesten helpt het algehele schoolklimaat aanzienlijk.

  Leer karakteronderwijs

  Karakter opbouwen onder de studenten van een school helpt niet alleen academici te verbeteren, maar het helpt ook pesten te voorkomen. Door karakteronderwijs leren kinderen ijverig, verantwoordelijk en ethisch te zijn in hun benadering van school en anderen. Daardoor weten ze hoe ze op de juiste manier kunnen omgaan met hun leraren, het personeel en hun medestudenten, waardoor hun school en hun klaslokalen een betere plek worden.

  Bevorder respectvolle attitudes

  Respect ligt ten grondslag aan het voorkomen van pesten. Dit betekent niet alleen dat de kinderen wordt geleerd dat iedereen respect verdient, maar de leraren en het personeel modelleren dit gedrag ook. En wanneer de omgeving van een school respectvol is, is er minder pesten. Dit betekent ook dat relationele agressie, gemene meisjesgedrag, cyberpesten, schelden en andere vormen van pesten ook drastisch worden verminderd.

  Atleten machtigen

  Scholen gebruiken vaak niet alle middelen die ze tot hun beschikking hebben als het gaat om het voorkomen van pesten. Een van de beste manieren om pesten te voorkomen is niet door meer programma's te ontwikkelen, maar door de studenten in staat te stellen op elkaar te letten en het klimaat van de school te veranderen. Soms behoren sporters tot de meest invloedrijke groepen studenten op school. Als gevolg hiervan kunnen atleten in staat worden gesteld om tegen pesten op te komen, kan het zeer nuttig zijn.

  Train leraren en coaches

  Om leraren te voorkomen dat pesten in hun klaslokalen en coaches om pesten in hun teams te voorkomen, moeten ze worden getraind in pesten en hoe ze moeten reageren op pestsituaties op school. Wees duidelijk over je verwachtingen en geef ze de tools die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Praat bijvoorbeeld over de veel voorkomende fouten die coaches maken, zoals het hebben van geen duidelijke gevolgen voor sportpesten en niet proactief zijn in het voorkomen van sportpesten.

  Treinbuschauffeurs en inbouwmonitors

  Een andere manier om het schoolklimaat te verbeteren, is ervoor te zorgen dat alle elementen van de schooldag pestvrije zones zijn. Praat met je buschauffeurs over manieren om de schoolbus te pesten. En geef uw recesmonitors tips om pesten te voorkomen.

  Categorie:
  Hoe u uw ergste co-ouderconflicten kunt oplossen
  Waarom uw kinderen kunnen uitstellen