Hoofd- actief spelenToegepaste gedragsanalyse in het speciaal onderwijs

Toegepaste gedragsanalyse in het speciaal onderwijs

actief spelen : Toegepaste gedragsanalyse in het speciaal onderwijs

Toegepaste gedragsanalyse in het speciaal onderwijs

Door Ann Logsdon Bijgewerkt 30 april 2019
Heldenafbeeldingen / Getty-afbeeldingen

Meer op school

 • Speciaal onderwijs
  • Betrokken raken
  • gereedheid
  • Aan het leren
  • At Home en Afterschool
  • Leerproblemen

  Wat is de definitie van toegepaste gedragsanalyse "> gedragsinterventieplannen (GIP's) om probleemgedrag bij kinderen te verminderen.

  ABA staat ook bekend als gedragsanalyse of een gedragsveranderingsplan (BMP). De techniek is vooral nuttig in klaslokalen voor speciaal onderwijs, omdat kinderen met leerstoornissen ook gedragsproblemen of stoornissen kunnen hebben, zoals een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, waardoor ze op school, thuis of in hun interacties met vrienden verstorend kunnen werken en peers.

  ABA is niet gereserveerd voor kinderen met leerstoornissen. Zelfs kinderen zonder handicap die handelen, kunnen baat hebben bij gedragsanalyse. Ontdek met deze beoordeling van de techniek of ABA van nut kan zijn voor uw kind, inclusief informatie over hoe deze wordt uitgevoerd en geïmplementeerd.

  Wie heeft baat bij analyse van toegepast gedrag?

  Naast studenten met leerstoornissen en gedragsproblemen, is gevonden dat ABA kinderen met autisme helpt, een aandoening waarbij individuen moeite hebben met communiceren met anderen, oogcontact maken en met sociale interactie in het algemeen.

  Hoe wordt gedragsanalyse uitgevoerd?

  Therapeuten verzamelen en analyseren gegevens op basis van zorgvuldige observatie van het gedrag van studenten. Vervolgens brengen ze wijzigingen aan in de omgeving van de student om een ​​gedragstransformatie te bevorderen.

  ABA-therapeuten kunnen positieve versterking of negatieve versterking gebruiken als onderdeel van hun gedragsinterventieplannen om probleemgedrag te verminderen. Ze kunnen kinderen ook het gewenste gedrag leren, zoals een kind leren zijn hand op te steken voordat hij in de klas spreekt in plaats van het antwoord te schreeuwen.

  Wie kan ABA ontwikkelen en implementeren?

  ABA kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd door leraren, psychologen en andere onderwijsprofessionals die zijn opgeleid in het gebruik ervan. Ouders zijn meestal ook betrokken en worden aangemoedigd om ABA ook thuis te gebruiken om consistente gedragsinterventie tussen thuis en school te creëren. Als bijvoorbeeld aan een kind dat ABA ondergaat, is geleerd om niet langer in de klas te schreeuwen, kunnen zijn ouders worden geleerd om deze grens thuis te versterken.

  Soms vertonen studenten hetzelfde probleemgedrag op school als thuis. Sommige studenten gedragen zich misschien slechter op school en beter thuis. De ABA kan worden gebruikt om een ​​reeks gedragingen aan te pakken en ouders de tools te geven die ze nodig hebben om kinderen die zich gedragen op de juiste manier te corrigeren.

  Hoe te weten te komen of ABA geschikt is voor uw kind

  Neem contact op met de leraar, schooladviseur of schoolpsycholoog van uw kind om ABA te bespreken. U kunt ook een IEP-teamvergadering aanvragen om het gedrag van uw kind te bespreken en geschikte methoden om deze aan te pakken, zoals ABA of vergelijkbare methoden. Als bij uw kind geen leerstoornis is vastgesteld maar zorgwekkende gedragsproblemen heeft, kunt u nog steeds schoolpersoneel raadplegen over geschikte gedragsinterventieprogramma's.

  Samen kunnen jij en de faculteit beslissen of ABA bij je kind past of dat een andere vorm van gedragsmanagement passender is. Het doel hier is niet zozeer om op één interventieprogramma te vertrouwen, maar wel om het probleemgedrag te corrigeren en kinderen te helpen hun potentieel te bereiken.

  Categorie:
  Waarom pasgeboren slaap onvoorspelbaar is en wat te verwachten
  De 8 beste inspirerende boeken voor tieners van 2019