Hoofd- adoptie en pleegzorgDomeinen in menselijke ontwikkeling

Domeinen in menselijke ontwikkeling

adoptie en pleegzorg : Domeinen in menselijke ontwikkeling

Domeinen in menselijke ontwikkeling

Door Rebecca Fraser-Thill Bijgewerkt 18 juni 2019 Medisch beoordeeld door een door de raad gecertificeerde arts
Phil Boorman / Cultura / Getty Images

Meer in Tweens

 • Groei en ontwikkeling
  • Gedrag & Emoties
  • Tween Life

  Met betrekking tot menselijke ontwikkeling verwijst het woord "domein" naar specifieke aspecten van groei en verandering. Belangrijke ontwikkelingsdomeinen zijn sociaal-emotioneel, fysiek, taal en cognitief.

  Kinderen ervaren vaak een significante en voor de hand liggende verandering in één domein tegelijk, dus het kan lijken dat een bepaald domein de enige is die ontwikkelingsverandering tijdens een bepaalde periode van het leven ervaart. In feite vindt verandering echter ook typisch plaats in de andere domeinen, maar het vindt geleidelijk en minder prominent plaats.

  fysiek

  Het fysieke domein omvat de ontwikkeling van fysieke veranderingen, groei in omvang en kracht, en de ontwikkeling van zowel grove motorische vaardigheden als fijne motorische vaardigheden. Dit domein omvat de ontwikkeling van de zintuigen en het gebruik ervan.

  Lichamelijke ontwikkeling kan worden beïnvloed door voeding en ziekte. Een gezond voedingspatroon en regelmatige wellness-check-up zijn dus van cruciaal belang voor een goede ontwikkeling.

  cognitieve

  Dit domein omvat intellectuele ontwikkeling en creativiteit. Kinderen ontwikkelen het vermogen om gedachten te verwerken, aandacht te besteden, herinneringen te ontwikkelen, hun omgeving te begrijpen, plannen te maken en uit te voeren en deze te bereiken. Creativiteit komt ook tot uiting. Jean Piaget schetste vijf stadia van cognitieve ontwikkeling: sensorimotorisch stadium van geboorte tot 2 jaar, het pre-operatieve stadium van 2 tot 6 jaar, het concrete operationele stadium van 7 tot 11 jaar, en het formele operationele stadium van 12 tot volwassen leeftijd.

  Formele operationele fase van cognitieve ontwikkeling

  Sociaal-emotionele

  Dit domein omvat de groei van een kind bij het begrijpen en beheersen van hun emoties. Ze identificeren ook wat anderen voelen. Het kind ontwikkelt gehechtheden aan anderen en leert hoe met hen te communiceren. Ze ontwikkelen het vermogen om samen te werken, empathie te tonen en moreel redeneren te gebruiken. Kinderen en adolescenten ontwikkelen veel relaties, van ouders en broers en zussen tot leeftijdgenoten, leraren, coaches en anderen in de gemeenschap.

  Kinderen ontwikkelen in deze fase zelfkennis en leren hoe ze zich identificeren met verschillende groepen. Hun aangeboren temperament speelt ook een rol.

  Taal

  Taalontwikkeling is afhankelijk van andere ontwikkelingsdomeinen. Het vermogen om te communiceren met anderen groeit vanaf de kinderschoenen. Aspecten van taal omvatten fonologie (het creëren van de geluiden van spraak), syntaxis (grammatica - hoe zinnen worden samengesteld), semantiek (wat woorden betekenen) en pragmatiek (communiceren in sociale situaties zowel verbaal als non-verbaal). Kinderen ontwikkelen deze vaardigheden met verschillende snelheden.

  De basisfasen van het vermogen van een kind om te praten

  Domeinontwikkeling in de Tween-jaren

  Tweens laten bijvoorbeeld typisch belangrijke ontwikkelingen zien in het sociaal-emotionele domein naarmate leeftijdsgenoten meer centraal staan ​​in hun leven en ze leren hoe ze langdurige vriendschappen kunnen aangaan. Ouders merken in deze periode meestal een grote toename van sociale vaardigheden op.

  Anderzijds staat taalontwikkeling minder centraal tijdens de tween-jaren; de belangrijkste, duidelijke toename van taalontwikkeling vond eerder in het leven plaats. Toch blijft taalontwikkeling plaatsvinden tijdens de tween-jaren. Tweens verwerven bijvoorbeeld een nieuw vocabulaire en verbeteren hun snelheid en begrip tijdens het lezen.

  Al met al lijkt ontwikkeling in bepaalde domeinen misschien prominenter in specifieke levensfasen, maar kinderen ervaren vrijwel altijd enige mate van verandering in alle domeinen. Ontwikkeling is dus een veelzijdig proces dat bestaat uit groei, regressie en verandering in veel verschillende domeinen.

  Hoe profiteer je van tween? $config[ads_kvadrat] not found
  Tips voor het leren van kinderen over brandveiligheid
  7 soorten giftige vrienden om op te letten