Hoofd- adoptie en pleegzorgStadia van fonologisch en fonemisch bewustzijn

Stadia van fonologisch en fonemisch bewustzijn

adoptie en pleegzorg : Stadia van fonologisch en fonemisch bewustzijn

Stadia van fonologisch en fonemisch bewustzijn

Door Ann Logsdon Bijgewerkt 07 juli 2019
Catherine Delahaye / The Image Bank / Getty Images

Meer op school

 • Aan het leren
  • Betrokken raken
  • gereedheid
  • At Home en Afterschool
  • Leerproblemen
  • Speciaal onderwijs

  Onderzoekers van geletterdheid hebben een aantal fonologische en fonemische bewustzijnsvaardigheden geïdentificeerd en de fasen waarin ze zich doorgaans ontwikkelen.

  Fonologisch bewustzijn verwijst naar de erkenning dat woorden bestaan ​​uit geluidseenheden of fonemen en kunnen worden onderverdeeld in lettergrepen.

  Hoewel de specifieke vaardigheden en hun namen in de literatuur verschillen, vallen fonologische bewustzijnsvaardigheden over het algemeen binnen een vaste groep categorieën. Leer meer over hen met deze samenvatting.

  Woorden en rijm

  Woordsegmentatie: dit is het vermogen om de afzonderlijke woorden in een zin te herkennen. Een kind dat vaardigheden in woordsegmentatie heeft ontwikkeld, kan vertellen hoeveel woorden er in een zin voorkomen.

  Herkenning van rijmen: dit is de mogelijkheid om de algemene geluiden te herkennen in woorden zoals de / og / sound in "frog", "dog" en "log."

  Productie van rijmpjes: dit is de mogelijkheid om rijmwoorden te produceren wanneer daarom wordt gevraagd. Wanneer hem bijvoorbeeld wordt gevraagd een woord te geven dat rijmt op 'jongen', kan een kind antwoorden met 'speelgoed'.

  Meesterschap van lettergrepen

  Lettergreepherkenning: dit is het vermogen om te herkennen dat woorden zijn opgebouwd uit groepen geluiden zoals in jum ... ping.

  Oefen lettergreepherkenning door het kind zijn vingertoppen op zijn kin te laten plaatsen. Als hij praat en zijn kin naar beneden beweegt, is dat een nieuwe lettergreep.

  Lettergreepverwijdering: dit is de mogelijkheid om het deel van een woord te herkennen dat overblijft wanneer een lettergreep wordt verwijderd. Als de lettergreepbouwer bijvoorbeeld wordt verwijderd uit het woord 'gebouw', blijft de lettergreepding over.

  Lettergreepvervanging: dit is het vermogen om te herkennen dat nieuwe woorden kunnen worden gemaakt uit woorddelen. Met het woord "zeilboot" kan bijvoorbeeld het woord "zeil" worden vervangen door "sleepboot" om het woord "sleepboot" te maken.

  Geluidsvaardigheden

  Geluidsherkenning of Phoneme Recognition: dit is het vermogen om de afzonderlijke geluiden in woorden te herkennen. In het woord 'huis' zijn er bijvoorbeeld vier geluiden, h, o, w, s.

  Geluidsimitatie: dit is de mogelijkheid om geluiden te herhalen wanneer een gesproken model wordt gegeven. Wanneer een leraar bijvoorbeeld het ss-geluid maakt, herhaalt het kind het ss-geluid.

  Geluidsisolatie: dit is de mogelijkheid om een ​​individueel geluid aan het begin, midden of einde van een woord te herkennen. Het kind zou bijvoorbeeld het b-geluid herkennen aan het begin van 'vleermuis', het midden van 'staat' of het einde van 'web'.

  Sound Blending: dit is de mogelijkheid om een ​​woord te herkennen wanneer het de geluiden krijgt waaruit het bestaat. Wanneer het kind bijvoorbeeld de geluiden fff, rrr, ooo, ggg krijgt, zal het kind het woord 'kikker' herkennen.

  Geluidssegmentatie: dit is het tegenovergestelde van geluidsmenging. Dit is het vermogen om de afzonderlijke geluiden in een woord te identificeren. Gegeven het woord "rennen", zou het kind de geluiden herkennen rrr, uuu, nnn.

  Geluidsvervanging: dit is het vermogen om te herkennen dat door individuele geluiden in woorden te veranderen, nieuwe woorden kunnen worden gemaakt. Het woord "kat" kan bijvoorbeeld "sat" worden door het oorspronkelijke geluid te wijzigen van / k / naar / s /. Het woord "kleed" kan "wrijven" worden wanneer het / g / geluid wordt vervangen door / b /.

  Waarom een ​​gezaghebbende ouder zijn de beste aanpak is
  Een wekelijkse blik op premature baby's en complicaties