Hoofd- adoptie en pleegzorgWaarom concreet redeneren de basis is voor leren

Waarom concreet redeneren de basis is voor leren

adoptie en pleegzorg : Waarom concreet redeneren de basis is voor leren

Waarom concreet redeneren de basis is voor leren

Door Ann Logsdon Bijgewerkt 11 augustus 2019

Robert Benson / Getty Images

Meer op school

 • Aan het leren
  • Betrokken raken
  • gereedheid
  • At Home en Afterschool
  • Leerproblemen
  • Speciaal onderwijs

  Wat is een concrete redenering en wat zijn enkele voorbeelden ">

  Vormen van redeneren

  Er zijn twee basisvormen van redeneren: concreet en abstract. Beide zijn van cruciaal belang voor het dagelijks leven, maar de meeste mensen zijn beter in het ene type redenering dan het andere. Kinderen met leerproblemen kunnen het moeilijker vinden dan typische kinderen om door een probleem te redeneren om een ​​oplossing te vinden.

  Samenvatting versus concreet redeneren

  Abstract redeneren omvat denken over en beheren van ideeën en concepten. Abstracte concepten kunnen verrassend belangrijk zijn voor het dagelijks leven. Deze zeer belangrijke vaardigheden vereisen bijvoorbeeld een abstracte redenering:

  • Tijdsbeheer
  • Basisgeografie begrijpen (de concepten van een stad, staat, land, etc. zijn allemaal abstract)
  • Rekenkundige problemen zonder praktische manipulaties voltooien (getallen zijn abstract wanneer ze niet zijn gekoppeld aan objecten)
  • Het bespreken van ideeën (verhaallijnen, politiek, religie en concepten zoals waarheid, eerlijkheid en samenwerking zijn allemaal abstract)

  Concreet redeneren omvat het vermogen om informatie te analyseren en problemen op een letterlijk ("concreet") niveau op te lossen. We gebruiken concrete redeneringen wanneer we doordenken en praktische problemen oplossen. Concrete redeneringstaken omvatten vaardigheden zoals:

  • Basiskennis van namen van objecten, plaatsen en mensen
  • Inzicht in fundamentele oorzaak en gevolg relaties
  • Problemen oplossen zonder theorie, metafoor of complexe analogie

  Voorbeelden van concreet redeneren

  Wanneer een kind een puzzel kan oplossen, oefent hij concreet redeneren uit. Andere voorbeelden zijn:

  • De mogelijkheid om de waarschijnlijke uitkomst van een fysieke gebeurtenis te voorspellen ("wat gebeurt er als ik deze bal vanaf een hoogte van tien voet laat vallen?")
  • De mogelijkheid om een ​​kaart te lezen en de punten van het kompas te begrijpen
  • De mogelijkheid om feitelijke teksten te lezen, te begrijpen en ernaar te handelen (instructies lezen en opvolgen, lezen en bouwen op basis van een diagram of blauwdruk, enz.)
  • De mogelijkheid om te tellen en wiskunde te doen met behulp van objecten of afbeeldingen

  Het belang van concreet redeneren

  Concreet redeneren is belangrijk omdat het de basis is van alle kennis. Studenten hebben een goed begrip nodig van basisconcepten voor het onderwijs en probleemoplossing. Hierdoor kunnen ze nieuwe ideeën leren. Het helpt bij later leren omdat het studenten de mogelijkheid geeft om nieuwe ideeën te koppelen aan eerder geleerde ideeën. Dit bevordert het sterkere langetermijngeheugen van concepten.

  Concreet redeneren is ook het basistool voor het navigeren in de wereld. Met concrete redeneringen kunnen we anticiperen op de resultaten (als ik op dit moment voor die fiets sta, is de kans groot dat hij me zal raken). We kunnen ook technische problemen oplossen die dagelijks optreden (voedsel in een boodschappentas plaatsen, een route naar uw volgende bestemming plannen, een paraplu gebruiken als het regent).

  Hoewel we veel horen over het belang van abstract redeneren, wordt soms vergeten dat concreet redeneren de solide basis vormt waarop abstract redeneren kan worden gebouwd. Als er problemen zijn met concreet redeneren, zal de ontwikkeling van abstract redeneren eveneens een probleem zijn.

  De kinderjaren zonder leerstoornis zijn een vooruitgang door een solide kennis van concreet redeneren, die abstract redeneren toevoegt naarmate een kind ouder wordt (vaak rond de leeftijd van 12.)

  Hoe concreet redeneren wordt gemeten

  Concreet redeneren wordt meestal gemeten in een volledige beoordeling van intellectueel vermogen of IQ. De meeste uitgebreide intelligentietests beoordelen verschillende soorten probleemoplossende vaardigheden, waaronder concreet redeneren. De meeste korte intelligentietests doen dat niet.

  Methoden om kinderen te helpen met concreet redeneren

  Studenten die moeite hebben met concreet redeneren, kunnen baat hebben bij een aantal methoden en materialen, waaronder:

  • Multisensorische lesmethoden en materialen
  • Aanpassingen voor studenten met taalachterstanden
  • Games om het geheugen te verbeteren
  • Logopedie
  • Taal therapie
  • Ergotherapie

  Het ontwikkelen van concreet redeneren kan evenveel worden gespeeld als werken. Omdat dit soort redenering het vinden van oplossingen voor alledaagse problemen inhoudt, kan de wereld een instructeur en een tutor zijn. Als uw kind worstelt met concreet redeneren, kan haar thuisleven net zo belangrijk zijn als een van de bovenstaande therapieën om haar vaardigheden te verbeteren.

  Als je je als ouder overweldigd voelt, denk er dan aan hoeveel kinderen veel van deze concrete redeneervaardigheden opdoen: door plezier te hebben.

  Dizygotische (broederlijke) tweelingfeiten die u moet weten
  Veiligheidstips voor het nemen van een bad terwijl je zwanger bent